The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8678
Title: Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання
Authors: Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В.
Keywords: корпоративне навчання, дистанційна освіта, інформаційне середовище, взаємовідносини з клієнтами, дистанційний курс
Date of publication: 2015-06-04 13:18:12
Last changes: 2015-06-04 13:18:12
Year of publication: 2015
Summary: Стаття присвячена питанням формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання. Автори пропонують обґрунтування використання теорії інформаційного середовища, управління взаємовідносинами з клієнтами, підходів до корпоративного навчання. Практичні експерименти здійснюються в електронній системі управління навчання «Сократ» та за допомогою різноманітних інструментів Google.Фокус досліджень зосереджено на розвитку репозиторію - як відправної точки для формування інформаційного навчання, створення дистанційних курсів, зокрема відкритих. Запропонована методика може бути використана в навчальних закладах, підприємствах, центрах дорадництва тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8678.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Збірник матеріалів дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет – освіта – наука» - ВНТУ – Вінниця
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8678.pdf Size : 220079 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska