The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10014
Title: Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації
Authors: Первачук М. В.,Врадій О. І.
Keywords: азотфіксація, мікробні препарати, грунт, рослина.
Date of publication: 2015-11-20 12:45:19
Last changes: 2015-11-20 12:45:19
Year of publication: 2015
Summary: У тезах велика увага приділяється питанню широкомасштабного застосування екологічно доцільних технологій із використанням мікробних препаратів як важливої перспективи одержання високоякісної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та збереження родючості ґрунту, а також навколишнього середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10014.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10014.pdf Size : 820500 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska