The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9636
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент"
Authors: Мараховська Т.М., Балтремус О.М., к.е.н., Руда О.Л.
Keywords: податковий менеджмент
Date of publication: 2015-11-25 10:18:50
Last changes: 2015-11-25 10:18:50
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Податковий менеджмент».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Податковий менеджмент». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Податковий менеджмент». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також термінологічний словник.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9636.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9636.pdf Size : 362990 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska