The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9640
Title: Комп'ютерний аудит. методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 «облік і аудит» денної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: компютерний аудит, аудит, докази, ризики, аудиторський висновок
Date of publication: 2015-11-25 11:16:20
Last changes: 2015-11-25 11:16:20
Year of publication: 2015
Summary: Методичні рекомендації створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання. Вказівки містять практичні задачі та порядок виконання (виконуються за допомогою комп`ютерного бухгалтерського програмного забезпечення). Викладений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9640.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Методичні рекомендації
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9640.pdf Size : 998988 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska