The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9776
Title: Програма навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» ОКР «Бакалавр з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та з галузі знань 1401 «Сфера обслу
Authors: Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Мазур С.А.,
Keywords: Основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка
Date of publication: 2015-11-25 15:53:55
Last changes: 2015-11-25 15:53:55
Year of publication: 2015
Summary: Економічна теорія є теоретичною та методологічною основою в процесі вивчення всіх економічних дисциплін. В курс «Економічна теорія» включаються питання ефективності господарювання підприємств в ринкових умовах, розглядаються можливості застосування теоретичних моделей в практичній діяльності, досліджуються закони та закономірності економічного розвитку суспільства, аналізуються теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9776.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9776.pdf Size : 296672 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska