The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9663
Title: Економіка галузей АПК. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» для денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права
Authors: Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д.
Keywords: Економіка, земля, рослинництво, тваринництво, інвестиції, агропромислова інтеграція, сільськогосподарська продукція
Date of publication: 2015-11-25 09:58:34
Last changes: 2015-11-25 09:58:34
Year of publication: 2015
Summary: Програма призначена для вивчення струтктури курси, розподілу балів, ознайомлюються з темами лекційних та практичних занаять та завданнями для самостійної роботи, списком літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9663.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9663.pdf Size : 710033 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska