The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9848
Title: Нформаційні системи та технології методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 « менеджмент організацій і адміністрування », напряму підготовки 030601 - « менеджмент
Authors: Підгурський О.І.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 12:29:44
Last changes: 2015-11-25 12:29:44
Year of publication: 2015
Summary: В процесі вивчення дисципліни "Інформаційні системи та технології" кожен студент виконує курсову роботу з використанням персонального комп`ютера.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9848.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9848.pdf Size : 326601 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska