The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10024
Title: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілля» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підп
Authors: Фостолович В.А.
Keywords:
Date of publication: 2015-12-23 11:24:23
Last changes: 2015-12-23 11:24:23
Year of publication: 2015
Summary: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілляпризначена для використання студентами заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів"
На сьогодні необхідним є оптимізація організаційної структури технологічної підготовки виробництва для використання ресурсів підприємства. Аналіз теоретичного розробок в галузі інноваційного менеджменту проводиться з метою розробки методичних підходів до оптимізації організаційної структури системи технологічної підготовки виробництва. Досліджуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, їх систематизація дозволяють розробити спеціальні методи оптимізації організаційної структури, використовуючи економіко-математичне моделювання і якісний підхід до оптимізації складаний динамічних систем, якою є технологічна підготовка виробництва. Розробка рекомендацій дозволить оптимізувати плани робіт з метою скороченню термінів, обґрунтовано розподіляти роботи між виконавцями і підрозділами, залучати необхідну кількість співробітників на годину виконання робіт, ефективно використовувати економічні ресурси підприємства.
На основі системного аналізу системи технологічної підготовки виробництва обґрунтована універсальність підходу до оптимізації організаційної структури підготовки виробництва.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10024.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10024.pdf Size : 564823 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska