The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8662
Title: Методичні рекомендації призначенні як спецкурс для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, з дисциплін «Психологія», «Педагогіка», «Психологія та педагогіка», «Університетська освіта».
Authors: Олійник Н. А. , Латуша Н.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 11:47:20
Last changes: 2015-05-27 11:47:20
Year of publication: 2015
Summary: Сучасна вища аграрна освіта – це потужний центр освіти, науки і культури, що передбачає отримання кваліфікаційних знань професійного спрямування, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, а також розвиток особистості студента, його інтелектуальних, моральних та естетичних якостей гармонійної особистості, формування потреб і навичок подальшого самовдосконалення та безперервної освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8662.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8662.pdf Size : 853899 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska