The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15842
Title: Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків
Authors: Шевчук О. А., Кур'ята В. Г.
Keywords: цукровий буряк, продуктивність, фотосинтез, газообмін, ретарданти
Date of publication: 2018-05-05 09:51:43
Last changes: 2018-05-05 09:51:43
Year of publication: 2015
Summary: У монографії узагальнено літературні й експериментальні дані про вплив ретардантів та етиленпродуцентів на ростові процеси і продуктивність цукрових буряків, описано механізм дії, метаболізм та екологічні аспекти застосування у рослинництві. Розглянуто питання впливу різних за механізмом дії рістгальмуючих регуляторів росту – декстрелу та паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти, фотосинтетичний апарат, морфогенез і продуктивність, а також на накопичення та перерозподіл елементів мінерального живлення у вегетативних органах рослин цукрового буряка. Обговорюються післядія ретардантів на насіннєву продуктивність і якість насіння цукрового буряка при висадковому способі вирощування та особливості насіннєвої продуктивності культури при обробці квітконосних пагонів ретардантами. Для викладачів, студентів, аспірантів, докторантів біологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15842.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця : ТВОРИ, 2015. – 137 с. / Рек. до друку рішенням ВР ВДПУ ім. М. Коцюбинського («26» листоп. 2014 р. (протокол № 5)).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15842.pdf Size : 2076434 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska