The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9619
Title: Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку
Authors: Плахтій Т.Ф.
Keywords: якісний підхід, якість в бухгалтерському обліку, якість облікової інформації
Date of publication: 2015-11-30 11:02:50
Last changes: 2015-11-30 11:02:50
Year of publication: 2015
Summary: Розкрито питання необхідності застосування якісного підходу в розвитку системи бухгалтерського обліку
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9619.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2015 р.). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.207-209
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9619.PDF Size : 1060664 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska