The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11836
Title: Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях
Authors: Коваль Н. І.
Keywords: Фінансова діяльність, аграрні підприємства, облікове забезпечення, управління фінансовими ресурсами, методика формування доходів і витрат.
Date of publication: 2015-10-25 14:29:59
Last changes: 2015-10-25 14:29:59
Year of publication: 2015
Summary: Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних підприємств лежить в площині проблем облікового відображення та фінансового менеджменту. Фінансова діяльність є однією з важливих складових господарського механізму, вона охоплює процеси формування та використання фінансових ресурсів, спрямована на підтримання ефективності поточного функціонування підприємства, а також розробку і контроль реалізації стратегії розвитку. У аграрних підприємствах виникають доходи, втрати, які не пов`язані напряму з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитку, – це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11836.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ЖДТУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11836.pdf Size : 252085 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska