The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9799
Title: Інженерна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислово
Authors: Кравчук Г.І., Петриченко Н.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 12:15:05
Last changes: 2015-11-25 12:15:05
Year of publication: 2015
Summary: Інженерна екологія — комплексна наукова дисципліна, що вивчає взаємодію промислового виробництва з навколишнім природним середовищем і забезпечує створення і раціональне функціонування природно-промислових систем різного рангу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9799.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9799.pdf Size : 527007 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska