The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10022
Title: Глобальна економіка. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит».
Authors: Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л.,
Keywords: Глобальна економіка
Date of publication: 2015-12-23 10:58:06
Last changes: 2015-12-23 10:58:06
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів містять основні теми, які вивчаються на практичних заняттях. Порушені питання, які потребують особливого розгляду. Містяться завдання для контролю.
Для магістрів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10022.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10022.pdf Size : 579596 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska