The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11736
Title: Технологія молока та молочних продуктів.
Authors: Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П.
Keywords:
Date of publication: 2015-03-25 12:32:33
Last changes: 2015-03-25 12:32:33
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна
обробка обладнання і тари, представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві
молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних
матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва молочних продуктів. Наведено
словник термінів та визначень понять, що використовуються у молочній промисловості, та
апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних продуктів.
Призначено для використання в учбовому процесі підготовки інженерів-технологів за
напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», а також може бути корисно
для аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів молочної промисловості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11736.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11736.pdf Size : 1992704 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska