The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9689
Title: Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “облік та аудит” для денної та заочної форми навчання
Authors: Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д.
Keywords: Податковий облік, податки, збори, облік, платежі, податкова звітність, законодавча база
Date of publication: 2015-11-25 14:24:35
Last changes: 2015-11-25 14:24:35
Year of publication: 2015
Summary: Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною. В програмі курсу викладено теми та питання лекційних, практичних занять, описано механізм виконання самостійної роботи, надані та деталізовані критерії оцінювання знань і список використаних джерел. Програма курсу розрахована для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” денної та заочної форми навчання економічного факультету.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9689.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9689.pdf Size : 779595 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska