The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9535
Title: Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Враження, тавари, послуги, економіка вражень, маркетинг вражень, менеджмент вражень, управління враженнями.
Date of publication: 2015-11-17 14:01:31
Last changes: 2015-11-17 14:01:31
Year of publication: 2015
Summary: Поява в економічній галузі економіки вражень дасть змогу виокремити той економічний ефект від вражень, який підніме економіку світу та рівень суспільного розвитку на новий якісно відмінний рівень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9535.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9535.pdf Size : 455716 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska