The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9648
Title: Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг"
Authors: Прутська О.О., Островська О.В
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:29:53
Last changes: 2015-11-25 15:29:53
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для
студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань
студентів і формування практичних навичок з курсу «Ринок фінансових
послуг».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної
дисципліни «Ринок фінансових послуг».
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної
роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу
«Ринок фінансових послуг». Також наведено тестові завдання, задачі,
тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також
термінологічний словник.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9648.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9648.pdf Size : 859995 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska