The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9653
Title: Програма навчальної дисципліни "Управління фінансовими ризиками"
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:47:22
Last changes: 2015-11-25 15:47:22
Year of publication: 2015
Summary: Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу
«Управління фінансовими ризиками», зокрема дає можливість закріпити
студентам теоретичні знання. Програма містить структуру всього курсу за
усіма видами робіт (лекції, семінарські та практичні заняття та самостійна
робота). Призначена для використання студентами освітньо-професійного
рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»,
спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит, освітньо-кваліфікаційного рівня
«Магістр».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9653.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9653.pdf Size : 598217 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska