The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11929
Title: Толерантність – основна передумова культури спілкування учителя з учнями
Authors: Матієнко О.С.
Keywords: спілкування, культура, толерантність
Date of publication: 2015-11-08 14:09:15
Last changes: 2015-11-08 14:09:15
Year of publication: 2015
Summary: У статті зазначено, що спілкування – найсильніший засіб формування в людини ставлення до інших людей. Лише у процесі спілкування і завдяки йому дитина може соціалізуватися і стати особистістю. Розглянуто складові компоненти толерантного міжособистісного спілкування такі, як сприйняття, визнання, взаємодія та діалог. Визначено, що особливо значущу роль спілкування відіграє в освітній діяльності. А основною передумовою культури спілкування учителя з учнями є толерантність.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11929.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць ”Педагогічна освіта: теорія і практика“ / Кам”янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам”янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Ф., 2015. – Вип. 18. – С.165-170
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11929.PDF Size : 337082 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska