The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9862
Title: Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця
Authors: Алєксєєв О.О., Патика В.П.
Keywords: Соя, азотфіксація, бульбочкові бактерії, агроекосистема, інокулянт, патогени, пестициди.
Date of publication: 2015-12-14 11:12:59
Last changes: 2015-12-14 11:12:59
Year of publication: 2015
Summary: Виявлено, що процес фіксації азоту у вірусостійкому
сорті сої «Горлиця» за допомогою інокулянтів М8 та 634б був значно
вищий, ніж на контролі. Розвиток зеленої маси рослини у вегетаційний
період також суттєво відрізнявся від контрольного зразка. Значні
показники біометричної характеристики, вирізняють зразки рослин у
процесі попередньої інокуляції насіннєвого матеріалу, про що свідчить
збільшення насіннєвої маси рослини, кормової бази для тварин та
органічних решток для ґрунту. Вплив бактеріальних препаратів на азотний обмін рослини-
живителя свідчить про позитивний вплив інокуляції, навіть за умов
щільної популяції ризобій сої.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9862.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: "КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ" Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9862.pdf Size : 2074434 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska