The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9643
Title: Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Управління фінансовими ризиками
Authors: Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 11:27:52
Last changes: 2015-11-25 11:27:52
Year of publication: 2015
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок призначений для студентів
денної форми навчання економічного факультету і містить опис навчальної
дисципліни «Управління фінансовими ризиками».
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної
роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу
«Управління фінансовими ризиками». Також наведено тестові завдання,
тематику рефератів, наукових доповідей, перелік питань, що виносяться на
екзамен, а також список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9643.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9643.pdf Size : 1431766 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska