The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9645
Title: Програма навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства”для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і
Authors: Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:25:26
Last changes: 2015-11-25 15:25:26
Year of publication: 2015
Summary: Формування висококваліфікованого спеціаліста потребує самостійності у проведені аналізу, досліджень, розв’язанні виробничих ситуацій та вміння обґрунтовувати вибір у реальних виробничо-організаційних умовах господарювання підприємства.
Закріплення теоретичних основ з навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” здійснюється через одну із ефективних форм підготовки – це самостійна робота студентів протягом викладання лекційного матеріалу. Дисципліна вивчає: організаційно-економічні передумови нововведень, сутнісну характеристику інноваційних процесів, створення та формування попиту на інновації, методи і складові елементу інноваційної політики, напрями розвитку техніко-технологічної бази аграрного підприємства, систему управління інноваційними процесами, організаційні форми реалізації інновацій, фінансування регулювання і стимулювання інноваційної діяльності, моніторинг інновацій та комплексне оцінювання інноваційної діяльності фірми.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9645.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9645.pdf Size : 277465 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska