The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8166
Title: Дослідження операцій. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підго
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.,
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 13:28:41
Last changes: 2015-01-28 13:28:41
Year of publication: 2015
Summary:
Щоб забезпечити темпи зростання національної економіки України, потрібно застосувати науковий підхід до управління економічним життям суспільства. Однією з необхідних умов такого зростання є застосування точних методів кількісного аналізу, зокрема методів дослідження операцій.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8166.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8166.pdf Size : 593605 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska