The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8567
Title: Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво»
Authors: Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І.
Keywords:
Date of publication: 2015-04-29 11:05:54
Last changes: 2015-04-29 11:05:54
Year of publication: 2015
Summary: Механізація сільськогосподарського виробництва. Частина 1: Трактори -
забезпечуює закріплення знань матеріалів лекційного курсу при вивченні
навчальної дисципліни "Трактори" для студентів неінженерних спеціальностей
аграрних вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації.
Посібник підготовлений у відповідності з вимогами типової навчальної
програми, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 29 квітня
2011 р. і представляють собою комплекс матеріалів для поглибленого вивчення
навчальної дисципліни "Трактори" для студентів спеціальності 5.09010202
«Бджільництво».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8567.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8567.pdf Size : 33067918 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska