The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9875
Title: Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління
Authors: Іщенко Я.П.
Keywords: Функції обліку, завдання обліку, управління, менеджмент
Date of publication: 2015-12-15 11:39:27
Last changes: 2015-12-15 11:39:27
Year of publication: 2015
Summary: Розглядаються функції бухгалтерського обліку, завдання бухгалтерського обліку відповідно до потреб та запитів менеджменту
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9875.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв`язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – С.66-68
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9875.pdf Size : 1513822 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska