The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8263
Title: THE CONCEPT OF AN INFORMATION ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE THEORIES OF CONSTRUCTIVISM AND CONNECTIVISM: SPECIFICATION OF CONCEPTS AND CONTENTS Концепция информационной среды организации на основе теорий конструктивизма и коннективи
Authors: Kovalenko Olena Коваленко Олена Коваленко Елена
Keywords: інформаційне середовище організації; коннективізм, колаборація, конструктивізм, взаємодія, групова робота.
Date of publication: 2015-03-05 14:59:37
Last changes: 2015-03-05 14:59:37
Year of publication: 2015
Summary: Стаття містить аналіз відомих підходів до теорії конструктивізму і коннектівізму, використання кооперації
та колаборації. Актуальність дослідження зумовлена активним вдосконаленням організацій різного типу і
розвитком організацій, які навчаються.
Результати дослідження дозволили представити інформаційний простір як конструктивну систему, що
складається з інформаційної системи організації, професійного колективного інформаційного середовища,
персонального інформаційного середовища – в мережевому розумінні – корпоративної мережі, професійної
мережі (постачальники, партнери, консультанти, клієнти ...), глобальної мережі, в якій знання формуються на
основ конструктивізму і коннектівізму, кооперації та колаборації.
Автор вперше активно використовувала не тільки публікації вчених і практиків, а й блоги, дискусії,
коментарі. Це дозволяє зробити висновок про те, що дана стаття – продукт коннектівістского курсу «Мережеве
співробітництво та професійний розвиток», автором якого є І. Травкін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8263.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH MULTIDISCIPLINARY JOURNAL
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8263.pdf Size : 312424 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska