The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9768
Title: П рограма навчальної дисципліни «Са моменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ,
Authors: Підвальна О.Г.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 09:40:29
Last changes: 2015-11-25 09:40:29
Year of publication: 2015
Summary: Дисципліна «Самоменеджмент» дає цілісне уявлення про сутність
самоменеджмеиту, починаючи з його визначення, функцій, цілей, технології;
визначає зв’язок самоменеджмент
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9768.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9768.pdf Size : 405150 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska