The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9659
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фіна
Authors: Вдовенко Л.О., Грищук Н.В.
Keywords: фінансовий менеджмент, фінансовий капітал, фінансова стабільність
Date of publication: 2015-11-25 16:41:49
Last changes: 2015-11-25 16:41:49
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Фінансовий менеджмент».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9659.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9659.pdf Size : 853906 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska