The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9629
Title: Навчальна программа з дисципліни облік в фермерських господарствах вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” (форма навчання: денна та
Authors: Коваль Н. І.
Keywords:
Date of publication: 2015-10-28 09:21:11
Last changes: 2015-10-28 09:21:11
Year of publication: 2015
Summary: Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни,
теоретичні заняття, орієнтовний перелік тем практичних занять, самостійну роботу студентів та список рекомендованої літератури. Призначена для використання студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит”
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9629.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9629.pdf Size : 626271 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska