The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9899
Title: Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: професійна мобільність, професійна освіта, формування професійної мобільності
Date of publication: 2015-12-21 08:16:26
Last changes: 2015-12-21 08:16:26
Year of publication: 2015
Summary: На сьогодні вимоги до майбутнього фахівця поступово змінюються. Роботодавці стають все більш зацікавленими у фахівцях широкого профілю, готових до змінних умов праці у постійно зростаючих потоках інформації та конкуренції, здатних легко адаптуватися, приймати швидкі професійні рішення та творчо вирішувати завдання різної складності. Усі перелічені якості майбутнього фахівця мають бути закладеними ще під час одержання професійної освіти й можуть бути охарактеризованими як професійна мобільність майбутнього спеціаліста.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9899.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, 2015. – С. 73-75.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9899.pdf Size : 370429 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska