The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9626
Title: Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення
Authors: Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І.
Keywords: Фінансовий аналіз, фінансовий стан, завдання, управління господарською діяльністю
Date of publication: 2015-11-30 11:21:16
Last changes: 2015-11-30 11:21:16
Year of publication: 2015
Summary: У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб`єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результатах його функціонування. На підставі доступної їм обліково-економічної інформації вони намагаються оцінити фінансове становище підприємства. Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об`єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об`єкта, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9626.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Київ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9626.pdf Size : 545452 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska