The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9492
Title: Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Authors: Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І.
Keywords: SWOT-аналіз, конкурентоспроможність, сильні сторони, слабкі сторони, переваги, загрози
Date of publication: 2015-10-26 11:21:18
Last changes: 2015-10-26 11:21:18
Year of publication: 2015
Summary: Робота присвячена питанням конкурентоспроможності підприємства та проведенню SWOT-аналізу
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9492.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 3-4 квітня 2015 р . ) . - Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ Університет Україна, 2015.-172 с.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9492.pdf Size : 114005 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska