The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9510
Title: Агрометеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.090101 - «агрономія»
Authors: М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра
Keywords: Методичні вказівки, самостійне вивчення, Агрометеорологія
Date of publication: 2015-10-28 12:54:36
Last changes: 2015-10-28 12:54:36
Year of publication: 2015
Summary: Навчальна дисципліна “Агрометеорологія” є вибірковою і входить до циклу дисциплін природно-наукової та професійної підготовки. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму підготовки “ Агрономія ”. В ній використовуються знання з фізики, хімії, географії, астрономії, математики та інших наук, що вивчаються майбутніми студентами у середній школі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9510.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9510.pdf Size : 629328 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska