The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8314
Title: Практикум з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та земельний кадастр” для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання
Authors: Цицюра Я.Г.
Keywords:
Date of publication: 2015-02-25 11:49:21
Last changes: 2015-02-25 11:49:21
Year of publication: 2015
Summary: Мета - при підготовці фахівців із спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій" є засвоєння студентами теоретичних основ земельного кадастру, складу та змісту його складових частин, процедури отримання необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, розподіл їх за категоріями та серед власників землі та землекористувачів, організація обліку кількості і якості земель, встановлення порівняльної народногосподарської цінності земель, запровадження процедури отримання земельно-кадастрової інформації в процесі проведення проектних робіт, спеціальних обстежень та розвідувань, вивчення правових, методичних, технічних, організаційних і практичних аспектів ведення Державного земельного кадастру.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8314.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 8314.pdf Size : 14991039 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska