The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2016

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29076 Theoretical studies on the working capacity of disk devices for grinding agricultural crop seeds Tverdokhlib I. V., Spirin A. V. СSc The article describes the technological process of operation of the improved disc grating apparatus 283
28189 Технологічні особливості свинини з вадами PSE і DFD. Новгородська Н. В. Сун Зростаючий дефіцит м`ясної сировини та збільшення кількості м’яса з вадами PSE і DFD диктує необхідн 328
28009 Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки Калетнік Г. М., Дармограй О. В. Мвв Обґрунтовано теоретичні засади і методичні підходи щодо вивчення сучасного стану розвитку продоволь 397
25872 Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Вітвіцький В. В., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв Обґрунтовано теоретико-методологічні засади інституціонального забезпечення розвитку підприємницьких 1703
25868 Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Сун Метою статті є аналіз наукового забезпечення аграрного виробництва, а також розробка концептуальних 425
25860 Інституційна безпека  економічних агентів і  ринковий механізм Шпикуляк О. Г., Прутська О. О. Сун У статті запропоновано теоретико-методичний підхід до визначення поняття «інституційна безпека», дан 462
25859 Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування Шпикуляк О. Г. Сун Здійснена теоретико-практична оцінка функціонування інституцій та механізмів регулювання аграрного р 495
25805 Стан та шляхи удосконалення протиугінних автомобільних пристроїв Гунько І. В., Кравець С. М., Ковальчук О. С. Сун В статті розглядається питання сучасного захисту автомобілів від викрадення і пограбування. 457
25649 Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні Вдовенко С. А., Полутін О. О. Сун Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що на темно – сірих лісових грунтах під осінню 377
25641 Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів Вдовенко С. А., Полутін О. О. Тд За всебічної екологізації аграрного виробництва слід застосовувати альтернативні підходи, які врахов 323
25575 Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Мвв Обґрунтовано теоретичні засади розвитку та ефективності інноваційної діяльності в економіці. Визначе 949
25384 Relationship of operational control and operational accounting = Зв'язок оперативного контролю та оперативного обліку Marchuk U. СSc У статті розглянуто підходи до тлумачення змісту оперативного обліку та оперативного контролю. Визна 0
25383 Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України = Financial decentralization model For rural territories in Ukraine Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. СSc У статті проаналізовано проблеми функціонування й динаміки реформування пуб- лічного адмініструванн 5
25274 Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки Алескерова Ю. В. С У статті розглянуто державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки. Проаналізовано термі 346
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. Сун Визначено теоретичні засади організації діяльності оперативних підрозділів відповідно до їх правовог 1635
23891 Комп”ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок Штуць А. А., Матвійчук В. А. Сун в статті модельовано та проаналізовано особливості локального деформування, які визначають штампуван 457
23890 Визначення основних показників роботи двигуна на генераторному газі Рубаненко О. О., Вишневський В. М., Штуць А. А. Тд В статті розглянуто розрахунок потужності двигуна внутрішнього згорання і витрат. 575
23753 Аналіз видів енергопостачання АПК та засоби підвищення їх ефективності Штуць А. А., Вишнєвський В. М., Зінєв М. В. Тд Основними джерелами електропостачання сільських районів України є: Централізоване електропостачання 282
23752 Перспективи використання сонячної енергії Штуць А. А., Колісник М. А. Тд Розглядаються основні тенденції та можливості використання сонячної енергії та їх впровадження в св 260
23699 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М., Завацька О. О. Пк Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь-якого комерційного підприє 296
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. Сун У статті розглянуто перспективи розвитку сектору біоенергетики регіону шляхом формування стратегії 445
23629 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сільського виробництва”, 7 груд. 2016 р. Кравчук Г. І. Пк Роль екологічних знань у підготовці фахівців аграрної сфери виробництва. 312
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. Сун Аналіз статистики нещасних випадків та професійних захворювань в галузі АПК свідчить про те, що незв 2310
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. Сун Стаття присвячена актуальності використання відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії в Ук 465
23536 Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження Окрушко С. Є. Тд Ярий ячмінь - цінна продовольча, кормова, технічна, скоростигла культура, яка краще за інші ярі зер 306
23534 Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Тд В роботі розглянуто процеси розробки трубчатих виробів з днищами і горловинами, а також досліджено м 292
23507 Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви Окрушко С. Є. Сун Вивчався вплив стимуляторів росту на овочеві рослини. 369
23495 Влияние неравномерности загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование Семенченко А. К., Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А., Степаненко Е. Ю. Сун Встановлено суттєву нерівномірність вантажопотоку, маси вантажу, що транспортується, та їх вплив на 553
23394 Психолого-педагогічне виховання студентської молоді Гуцаленко О. О. С У статті розглядаються основні аспекти формування особистості у вищих навчальних закладах, окреслено 295
23221 Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства Брояка А. А. Сун У статті досліджено особливості становлення та розвитку інформаційно9консультаційного забезпечення в 664
23220 Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов Брояка А. А. Сун У статті розглянуто особливості здійснення зовнішньоторговельної діяльності підприємств аграрного се 363
23116 Decentralization of public and local authorities in Ukraine Pronko L., Kolesnik T. СWeof Decentralization of public and local authorities in Ukraine. 346
21171 Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці Матусяк М. В. С Міські парки є рекреаційними об`єктами, а також відіграють велике значення у збереженні біорізномані 570
21170 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. Сун Формування лісопаркових ландшафтів у лісах ЗЗ міст є одним із пріоритетних завдань рекреаційного ліс 767
21169 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. Сун Формування лісопаркових ландшафтів у лісах ЗЗ міст є одним із пріоритетних завдань рекреаційного ліс 411
21166 Ступінь рекреаційного навантаження та антропотоле-рантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці Матусяк М. В., Прокопчук В. М. С Природно-кліматичні та ґрунтово-гідрологічні умови регіону є досить сприятливими для розвитку рекреа 586
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С Розглянуті основні фактори, які впливають на якість корму при заготівлі кормів. По мірі висушування 550
20938 Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами Разанов С. Ф. Сун У статті відображені результати досліджень з удосконалення технологічних операцій виробництв 519
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. Суз Целью статьи является изучение закономер-ностей влияния конструкционных и режим-ных параметров работ 527
20621 Problem aspects of the internal state audit development = Проблемні аспекти розвитку внутрішнього державного аудиту (Web of Science) Zdyrko N. СSc The article deals with the essence and tasks of the state financial control in Ukraine. The authors 626
20378 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. С Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад оцінки якості облікової інформації. Здійс 582
20352 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. Сун Проаналізовано сучасний стан напрямів господарського використання люпину та визначено його перспекти 602
20095 Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій Томашук І. В. Тд У сучасних умовах стабільність та розвиток економіки України залежить від рівня людського потенціал 446
19994 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. С За результатами теоретичних та літературних даних обгрунтовано використання молочнокислих бактерій у 1883
19993 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В. В., Бондар М. М., Семко Т. В., Соломон А. М. Сун У роботі викладена доцільність розробки технології функціональних кисломолочних продуктів на основі 437
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. Сун Авторами розроблена перша класифікація топіарних елементів, яка охоплює всі можливі форми, які викор 2684
19691 Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля Бондар А. О., Матусяк М. В. Сун У Подільському регіоні під лісами та іншими лісовкритими площами знаходиться 14,2 % території. За ос 1085
19676 Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) при лісовідновленні на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров Поділля Матусяк М.В. С Проаналізовано особливості природного поновлення дуба звичайного у Подільсь- кому регіоні. Досліджен 446
19672 Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля Василевський О.Г., Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. С Досліджено застосування доглядових рубань у дубово-ялинових деревостанах По- ділля. Проведено порівн 415
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Германюк О. А., Бережнюк Н. А. Сун Проведено аналіз амінокислотного складу зразків зерна кукурудзи, пшениці, вівса, ячменю, тритикале, 365
19609 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. С Authors have analyzed driving forces of the effect of "barodiffusion". Mechanisms and stag 400
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. С С целью повышения качества процессов распыливания и сгорания биотоплива в дизельном двигателе предла 434
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М. І. Сун у статті розглянуто використання принципів мехатроніки на прикладі скребкових конвеєрів. Запропонова 419
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М. І. Сун В роботі розглянуто актуальні питання аналізу аналогових та цифрових методів контролю швидкості стрі 687
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. Сун В статті проведено аналіз генерації електроенергії на сонячних станціях Вінницької області, розрахов 1239
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н. И. Сун Аннотация: рассмотрены вопросы использования мехатронного подхода при проектировании машин. Предложе 375
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. Сун В статті розглянуто величину фактичної генерації сонячними панелями за рік, розраховано величину від 1648
19528 Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень щодо реакції досліджуваних сортів кабачка на дію стимуляторів росту 417
19522 Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. С Представлено результати наукових досліджень щодо впливу схем розміщення рослин на продуктивність та 593
19488 Змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 106526) Швець Л. В., Яропуд В. М. Пнк Змішувач-кормороздавач містить мобільну раму, двигун внутрішнього згорання, завантажувальну та роз 405
19487 Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм (Пат. на корисну модель № 107447) Швець Л. В., Яропуд В. М. Пнк Мобільний змішувач-кормороздавач містить раму, двигун внутрішнього згорання, завантажувальну та ви 416
19476 Гнучкий спірально-фасонний конвеєр (Пат. на корисну модель № 109847) Любін М. В., Цуркан О. В. Пнк Гнучкий спірально-фасонний конвеєр містить замкнутий кожух із навантажувальними та розвантажувальним 371
19475 Склепінчасте спорудження (Пат. на корисну модель № 112559) Спірін А. В., Гунько І. В., Любін М. В., Руткевич В. С. Пнк Склепінчасте спорудження включає несучу арочну конструкцію і полотнище з плівки, що утворюють порожн 404
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. С На основі комплексу екологічних, фінансово-економічних і організаційних підходів запропоновано соз 528
19425 Адаптивна вібровідцентрова електроосмотична сушарка (Пат. на корисну модель № 107157) Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. Пнк Сушарка, вібрація, вібросушарка, віброкиплячий шар. 343
19424 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка (Пат. на корисну модель № 107156) Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. Пнк Вібровідцентрова електроосмотична сушарка містить підпружинений корпус, приводний вал з дебалансами 361
19423 Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу (Пат. на корисну модель № 107715) Зозуляк І. А., Зозуляк О. В., Чубик Р. В. Пнк Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини дл 346
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. Тд Рослини гороху посівного у процесі росту і розвитку нагромаджують підвищену кількість азоту в формі 643
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. Тд Формування високопродуктивних агроценозів сільськогосподарських культур – складний багатоступеневий 386
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. Тд Люцерна одна з найбільш продуктивних і цінних кормових культур, яка здатна допомогти у вирішенні про 408
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. С Наведено результати досліджень економічної ефективності застосування біологічних препаратів Ризогумі 688
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. С Представлено результати вивчення ефективності сумісного використання таких бактеріальних препаратів 490
19119 Розробка конструкції вібраційної машини з активатором для поверхневого зміцнення робочих органів обладнання для виробництва біопалива Паламарчук І.П., Горбатюк Р.М., Зозуляк І.А. Сун У роботі представлено розроблене обладнання для вібраційнї обробно-зміцнюючої обробки при ремонті і 481
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. С Анализируя состояние коневодства в целом по Украине, можно утвер-ждать,что эта отрасль животноводств 905
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. С В статті проаналізовано основні напрями становлення вітчизняної галузі промислового вирощування та п 641
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. С Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні різнобічні, глиб 768
18998 Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого Панцирева Г. В. С Наведено результати впливу передпосівної обробки насіння, позакореневих підживлень та сортів рослин 862
18997 Особливості формування газонних культурфітоценозів на території Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. С На основі проведених обліків і спостережень встановлено склад газонних травосумішок, якісний стан та 1041
18996 Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого Панцирева Г. В. С Наведені результати досліджень із вивчення впливу передпосівної обробки насіння бактеріальним препа 696
18868 Підживлення кукурудзи. Деякі поради щодо підживлення та стимулювання росту і розвитку кукурудзи Азуркін В.О., Паламарчук В.Д. С Стаття характеризує аспекти використання кукурудзою елементів живлення та особливостей формування си 320
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 412
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мвв Рультати дослідження агроекологічних, соціальних і економічних аспектів створення й ефективного функ 1174
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. С Розглянуто питання необхідності вдосконалення ресурсозберігаючих енергоощадних, технологічних прийом 427
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. С В статті приводиться характеристика строків сівби, підбору гібридів та позакореневих підживлень зер 472
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що зернова продуктивність зразків квасолі звич 379
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. С В статті приводиться характеристика впливу розмірів фракції насіння та глибини його загортання на п 437
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. С Стабільними за тривалістю вегетаційного періоду в умовах Вінниччини виявились такі сортозразки, як: 386
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. С Визначено особливості структури видового складу шкідливої ентомофауни редьки олійної. Встановлено д 401
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. Тд 475
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. Сун Вивчено вплив глибини сівби редьки олійної на особливості формування її сходів, динаміку початк 414
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. Тд 317
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. Тд Сучасний рівень розвитку агропромислового виробництва з огляду на світові тенденції та досвід потреб 466
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. Тд Изменения климата вызывают серьезные проблемы в развитии сельского хозяйства. Причем больше всего эт 359
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. Тд Представлено результати генерального узагальнення дослідження редьки олійної як компонента сидеральн 378
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. Тд 469
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти та визначено сутність фінансової безпеки підприємства в сучас 501
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. С Подано оцінку стану ґрунтового покриву басейну річки Згар. Проведено огляд літературних джерел з пит 1311
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. Тд Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру 354
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. Тд Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь-якого комерційного підприємст 338
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. Тд Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміють оцінку його стану і напрями змін його в ма 366
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. Суз Проведена оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концєнтрированных кормов зернофуражних культу 400
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. Сун Дослідженнями встановлено залежність інтенсивності відгодівлі свиней від вмісту лізину в протеїні ко 402
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. Тд На основі проведених досліджень ідентичність вмісту незамінних амінокислот у білку молока, мікробіа 407
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. Сун Розглянуті традиційні технології переробки зернової продукції для виробництва комбікормів. Запропоно 526
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. Тд Определено влияние кормовой добавки на основе пчелиного подмора апивит на содержание кальция, фосфор 438
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. Сун Випробування нових кормових добавок у раціонах тварин повинно супроводжуватись поглибленими дослідже 1088
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., Сун High performance of rabbits depends on complete and balanced nutrition. However, attention should be 377
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю. В., Тодосійчук В. Л. Мвв У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки України. Висвітлені 1132
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. Сун В проведених нами дослідженнях використовувався трикомпонентний ферментний препарат виробництва Лади 612
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. Сун Встановлено ефективність використання трикомпонентного ферментного препарату на різних за поживною ц 796
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Сун У статті проведена оцінка показників екстер’єру та живої маси, що дало можливість провести 593
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. Сун Результати досліджень оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкос 426
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. Суз Украина имеет огромный фонд внутренних водоемов, которые ждут своего добросовестного хозяина, вооруж 402
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. Суз Украина имеет огромный фонд внутренних водоемов, которые ждут своего добросовестного хозяина, вооруж 324
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. С Спрямоване застосування білково-жирових добавок при виробництві ковбас­ них виробів надає можливіст 465
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. С У корів високого рівня продуктивності переважає майже в 1,7 разу кишечне травлення порівняно з низьк 697
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. Сун By the conducted researches it was determined that at the enterprises producing milk it is advisable 624
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. Сун Багатьма дослідженнями доведено, що інтенсивність відбору залежить від продуктивності корів-матерів 703
17135 Керований віброзбуджувач (Пат. на винахід № 111436) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Зрайло Н. М. Пнв Керований віброзбуджувач, що складається із корпусу, в якому на підшипниках встановлено приводний ва 661
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. Суз Установлена возможность создания стад мясного скота в зоне Припятского Полесья путем поглотительного 567
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. Сун В научно-хозяйственных опытах на молодняке свиней крупной белой породы, произведенных методом групп- 705
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. С Безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини відносять до основних факторів національної безпе 779
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. Тд 377
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощуванні на м`ясо БВМД «Енервік» з карнітином в до 439
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. Сун Показано, що використання в годівлі молодняку свиней БВМД «Енервік» з I- карнітином в кількості 50 г 408
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С Аналізуються показники продуктивності молодняку свиней великої білої породи при згодовуванні БВМД «Е 634
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. С Показано, згодовування молодняку свиней, що вирощується на м`ясо, БВКЩ «Енервік» з карнітином в доз 608
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. С Показано, що згодовування молодняку свиней БВМД «Енервік» з карнітином у розрахунку 50 г на 1 т комб 749
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. С За підсумками 2016 року, найбільше підвищення виробництва на 42 тис. тонн м`яса птиці показало підпр 598
17108 Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань (Пат. на винахід № 112137) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Зрайло Н. М. Пнв Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань, що містить корпус, встановлений в ньому на під 572
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. Сун У статті досліджено енергетичну цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно- 668
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. Сун У статті наведені дані хронометражних спостережень актів поведінки надремонтного молодняку пр 591
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. С Оцінка енергетичної цінності забійної маси, отриманої при забої надремонтного молодняку великої рога 730
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. Сун Додаткове використання середньої дози кормової добавки у годівлі курчат-бройлерів сприяє тенденції д 937
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. Сун У результаті досліджень встановлено, що згодовування досліджуваної білково- вітамінно-мінеральної д 1225
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. С Описана конструкція сушарки для сипучої сільськогосподарської продукції. 564
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. Сун При изучении влияния породной принадлежности на продуктивные качества чистопородных шаролезских бычк 458
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. С У статті дано комплексну оцінку факторів, що впливають на економічну діяльність підприємства спирт 940
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С У статті розкрито поняття та сутність "управління" і, зокрема, "управління підприємст 668
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С У статті проаналізовано стан спиртової промисловості та визначено причини такої нестабільної економі 725
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання ефективності функціонування підприємств спирто 3141
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. Сун У статті розкрито роль державного регулювання спиртової промисловості України в умовах сьогодення. З 806
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. С У сучасних умовах господарювання потребує дослідження питання щодо реформування сільськогосподарськи 517
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. С У статті досліджено проблемні питання у сфері реалізації аграрної політики держави з метою визначе 719
16993 Подрібнювач гілок та інших рослинних решток (Пат. на корисну модель № 107580) Руткевич В. С., Зінєв М. В., Вишневський В. М., Бондар В. В. Пнк Подрібнювач деревини та інших рослинних решток, що містить кожух з опорними колесами та жорстко закр 598
16969 Керований симетричний дебалансний вібропривод (Пат. на винахід № 113133) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. Пнв Керований симетричний дебалансний вібропривод, що складається із корпусу, в якому на підшипниках вст 635
16968 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв Вібраційний змішувач, що містить пружно встановлений на рамі корпус з вібратором та лопатевим валом 364
16967 Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину (Пат. на винахід № 111049) Болонний В. Т., Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. Пнв Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину, яке містить нерухому основу з вмонтованою ванною, 452
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. С The role and importance of investments for the economic development of the country are considered, t 2424
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С В даній статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти формування ризиків на сільськогосподарськи 754
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С Проведенні теоретичні дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характерист 517
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. С В статті розглядаються науково-методичні аспекти ітнеграції гуманітарних дисциплін, котрі належатиь 260
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. С В статті аналізуються форми і методи благодійної діяльності ТЧХ України. 721
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. С Досліджується діяльність ТЧХ УРСР в роки перебудови. 410
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. С Досліджується феномен зародження та розвитку самодіяльного "афганського" руху в Україні. 853
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. С Стаття присвячена актуальності використання відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії в У 744
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. С Досліджено методичні підходи і методики щодо аналізу ефективності менеджменту та управлінської діяль 636
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. С Досліджено діючу систему місцевого самоврядування в Україні. Охарактеризовано існуючий трирівневий 711
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. С Досліджено сутність енергетичної ефективності в сільськогосподарському виробництві. Визначено біое 625
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. С У статті визначено основні складові організації контролю та аналітичної оцінки діяльності сільського 479
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. С В останні роки все більш ясною стає енергетична криза, особливо у вугільного та газового палива. Тра 437
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. С У статті розглянуто підходи видатних учених до визначення поняття «інвестиція». Проаналізовано чинни 674
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. С У статті досліджено філософські засади теорій морального виховання педагогіці США. Визначено сутніст 800
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. С На основе экспериментальных исследований и с использованием методов математического моделирования пр 642
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. С Висвітлено комплексну оцінку грунтово-виробничого потенціалу регіону та основні напрямки його ефекти 1452
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. С Проведена комплексна порівняльна оцінка ПКК України з огляду на світовий досвід. Намічено основні шл 2463
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. С У статті проаналізовано чинники впливу на графічну підготовку фахівця у вищій школі та визначено тен 486
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. С Стаття присвячена питанням організації електронної системи керування логістикою аграрного підприємст 617
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. С Висвітлено результати оцінки впливу різних варіантів вирощування ярого ячменю за зміни сівозмінного 1325
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. С Встановлено одну асимптотичну рівність для q - параметричних поліномів Бернштейна на степеневих функ 486
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. С В статье поднимаются вопросы экономико-организационных основ разработки научно обоснованных севообор 551
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. С Здійснено аналіз структури споживання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти в Україні 580
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. С Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних ст 636
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. С В статті розкрито сутність державної регуляторної політики у забезпеченні прискореного економічного 578
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. С У статті здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із 558
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. С Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичном 595
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. С Розглянуто різноманітні підходи до трактування науковцями понять «механізм», «механізм управління», 861
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. С Метою статті є обґрунтування методичних прийомів обліку залучення земельних ділянок для сільськогос 647
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. С В статті розглянуто напрями реалізації земельної реформи в Україні та облікові аспекти існуючих і мо 557
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. С В статті обґрунтовано визначення категорії «витрати на біологічні перетворення»; доведено 382
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. Суз В современных рыночных условиях развитие рыбохозяйственной отрасли зависит от экономической эффектив 460
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. С В даній статті проаналізовано особливості локального деформування, які визначають штампування обкочу 667
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що біля 90% важких металів, від їх загального надхо 1733
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. С Стаття присвячена актуальним питанням зменшення використання вугілля в структурі енергоспоживання Ук 668
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук С Дана робота є фрагментом НДР «Науково-практичні технології м’яких сирів функціонального призначення» 631
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. Тд 568
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении Огородников В. А., Деревенько И. А., Алиева Л. И. Мвв Монография посвящена решению проблемы деформируемости заготовок в условиях объемного напряженного со 1238
15831 Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Встановлено, що від 10 корів отримано найвищу продуктивність – 157,8 ГДж та найбільшу кількість гною 739
15824 Порівняльна оцінка вирощування та м'ясних якостей бройлерів кросів «Росс-308» та «Кобб-500» Польовий Л.В., Добронецька В.О., Андріюк Я.Б. С Протягом останніх років в Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання м’яса пти 1062
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. С Досліджено особливості впливу екологічних умов довкілля (температури відновлення вегетації, весняних 2131
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. С Abstract The priority in studying new lines and varieties of common winter wheat was their ecologica 574
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. Суз Effective use of ultrasound in specific manufacturing processes due to the effects of fluctuations 998
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. С Approaches the definition and parameters of the model cavitation technology environment. Found that 677
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф С У статті розглядаються методологічні аспекти викладання дисциплін для забезпечення реалізації інтеле 461
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. С Використання ультразвуку, що пов’язане з обробкою рідинних середовищ є ефективним механізмом концент 723
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що біля 90% важких металів, від їх загального надхо 995
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. С Наведено результати досліджень щодо впливу концентрації свинцю у грунті, внаслідок різної віддалі в 574
15704 Вплив пробіотика на продуктивність курчат-бройлерів Подолян Ю. М. С Дослідженнями встановлено, що за використання пробіотичної добавки «Пробіол», маса тіла курчат- бро 776
15690 Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігєнічних норм Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що за утримання 321 голови великої рогатої худоби на фермі малої потужності можливо пов 572
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. С У статті подані результати експериментальних досліджень із вивчення впливу виробничого шуму у 30 Дб 543
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. С Показано особливості морфології бобових багаторічних трав залежно від екологічних особливостей росту 640
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. С Досліджено сумісний ріст бобових трав з бур’янами та показано конкурентоздатність трав 695
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. С Досліджено вплив різних норм аміачної селітри на зміну концентрації важких металів у грунті 434
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. Суз Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки 525
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. С Разработана методика оценки пластичности предварительно деформированного металла, основанная на 647
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. С В статті наведено теоретичний аналіз переміщення частинки зернового матеріалу в шарі і на пов 3
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. С У статті розглянуто фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансовог 569
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. Тд Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. 612
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. С У статті розкрито, що фіскальний механізм соціально-еко- номічної сфери як складової частини фінанс 424
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. С Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD 364
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. Тд Матеріали XХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиц 517
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. Тд В статті розглядається еволюція складових комплексу маркетингу з мо- менту формулювання до сьогоден 4790
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. Тд Збірник наукових праць ВНАУ 492
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. С /Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 11. С. 209-214. 388
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. С Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 10. С. 185-190. 341
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. С Економіка і організація управління - Вісник ДОННУ імені Стуса В..- С. 36-42 858
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. С Економічний вісник запоріжської державної інженерної академії".. – 2016. – № 4(04) частина 2. 479
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., С Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 413-418. http://global-national.in 547
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. С 1115Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – 931
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. С рус.языкВісник ОНУ імені Мечнікова 2016. Том. 21. Випуск 4(46)- С.53-57. Vonu_econ_2016_21_4_13.pd 5
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. С Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 12. – С. 421-426. http://global-national.in 545
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. С Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одес 481
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. С Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку 557
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. С Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. 368
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т. М., Алескерова Ю. В., Фурман І. В. Тд У статті представлено роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної 661
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. С Розкрито теоретико-методологічні основи й еволюційні детермінанти формування бюджетування як і 923
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. Тд Гетерогенна лексика будь-якої мови дуже різноманітна як із генетичного, так і з функціонального та с 487
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. С Розглядається процес розвитку технічних поглядів нв українсих залізницях в кінці ХІХ- початку ХХ ст. 423
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. Суз Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. 884
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. С Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пести 804
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. С Стаття досліджує ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підход 1307
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. Тд В умовах навчання німецької мови як другої іноземної виникає потреба в моделюванні комунікативних си 618
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. Тд Різноманітність підходів і методів викладання другої ІМ, пропонованих вітчизняними і зарубіжними вче 567
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. С Україна є країною з потужним потенціалом сільськогосподарського виробництва і споживання та великим 554
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. С У статті висвітлено та проаналізовано методологію оцінки та вимірювання екологічних показників агроп 1235
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. С Виробництво плодово-ягідної продукції пов’язане із найвищими показниками втрат вдовж ланцюга постача 593
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. С Збірник наукових праць, педагогічні науки.Випуск 74. Том 1, Херсон. - С.59-63. 469
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. С В статті розглянуто сутність інвестицій в цінні папери через дослідження їх інвестиційної привабливо 1506
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. С Першочерговими кроками до виконання стратегії удосконалення ринку цінних паперів повинно стати визна 2269
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. Тд 25 років незалежності України: виклики та перспективи/Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-прак 431
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. С Підготовка кваліфікованих менеджерів є одним з першочергових завдань забезпечення стрімкого економіч 447
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. С Стаття присвячена сучасним підходам до використання ІКТ в освіті.Розглянуті основні етапи процесу ін 640
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Тд Робота з автентичними текстами вимагає насамперед уміння перекладати, а для цього потрібно мати сфор 725
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. С У статті аналізуються проблеми, пов‘язані з навчанням студентів економічних спеціальностей читанню а 938
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia Суз The article dealswith the problem of formation of future agrarian specialists` professional competen 733
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. С Розробка нових високоефективних робочих органів для відділення гички для зниження витрат цукроносної 520
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. С У статті здійснено спробу літературознавчої інтерпретації історичної драми Івана Огієнка "Розпя 549
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. С Проведені експериментальні дослідження процесів відцентрового фільтрування, вібраційної сепарації т 785
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г. М., Адамчук В. В., Булгаков В. М., Крючев В. М., Надикто В. Т. Сун Paper presents the results of a critical analysis of the current state in designing, construction, t 432
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. Сун На підставі проведеного теоретичного дослідження обґрунтовані конструктивні і кінематичні параметри 831
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Тд Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин 456
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. Тд Сформовано складові облікової політики податків та зборів 595
13087 Теоретичні основи проектування електронних освітніх ресурсів в умовах «information explosion» Клочко О. В., Прадівляний М. Г. Суз У статті проведено комплексне дослідження проблеми розробки теоретичних основ проектування освітніх 499
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд Проаналізовано стан овочівництва у Вінницькій області за останні 7 років 568
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С Стаття присвячена вивченню ефективності використання стрес-протектору «Гліцин» для лактуючих самок с 306
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. Тд Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференці 407
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. Тд Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференці 436
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. С Біологічна основа врожаю ріпаку озимого закладається восени і залежить від багатьох агротехнічних фа 300
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. Сун Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунті 860
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. Тд Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємо 509
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. Тд Нові інформаційні технології в освіті: матеріали дев’ятої науково – практичної конференції 11 лютог 449
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. Сун The peculiarities of state support for agricultural producers in the EU and Ukraine are characterize 653
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. Сун Розроблена та теоретичне досліджена модель, що описує рух збурених гармонійних коливань в пружних ме 917
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. Сун Здійснено узагальнення існуючих методик та індикаторів продовольчої безпеки згідно рекомендацій ФАО 900
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. Сун Досліджені та обґрунтовані основи вибору методів та засобів діагностування гідроприводів зернозбирал 1169
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. Сун В статті розкрито зонування земель як фактору впливу створення сприятливих умов для планового і стал 752
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. Сун Розглянуто теоретичні підходи різних науковців та дослідників до визначення категорії “альтернативні 1307
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. Сун Освітня галузь – одна з базових складових ефективного соціально- економічного розвитку країни та сус 985
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. Сун Проведено класифікацію стічних вод залежно від їхнього походження, виду й домішок. Обґрунтовано доці 1395
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. Сун У дослідженні розглядається еволюція економічної категорії "людський капітал" з орієнтаціє 816
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. Сун У статті визначено поняття “зелений бізнес”. Висвітлено теоретичні та методологічні засади цього вид 893
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. Сун Стаття присвячена експериментальним дослідженням основних амплітудно-частотних та енергетичних парам 854
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. Сун Відзначено, що фундамент інноваційного прориву в економіці формують енергозберігаючі технології і по 879
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. Сун Аналитически рассмотрена и предложена схема прямого метода граничных элементов для случая стационарн 440
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. Тд Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC 524
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. Тд Для озимого ріпаку правильний вибір строків посіву є основою для гарної перезимівлі рослин, формуван 289
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. Тд Розкрито сутність та складові електронного адміністрування ПДВ 590
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. Тд Розкрито порядок використання аналітичних рахунків для обліку розрахунків за ПДВ 666
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. Тд Для того, щоб ріпак був прибутковою культурою необхідно жорстко дотримуватись усіх елементві техноло 381
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. Сун Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бд 380
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. Сун Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу 3
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А Сун У статті представлено огляд сучасних зарубіжних теорій мотивації у контексті освітньої психології та 402
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. Мвв Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативнос 733
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. Сун На основі архівних та опублікованих документів з`ясовано форми і методи діяльності ТЧХ України в умо 443
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. Суз Annotation: In the article the dynamics of social change. This area includes social infrastructure, 560
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. С У статті розглянуто історичний аспект розвитку внутрішнього аудиту в Україні. Проведено аналіз норм 699
13020 Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І., Бурлака О.М. С Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія: «Облік і фінанси» 997
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд Стан малих річок Вінницької області 321
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. Тд Розкрито аналітичні аспекти та ефективність використання основних засобів на прикладі аналізованого 479
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. С У даній статті проаналізовані методичні основи оцінки ліквідності підприємства, а також визначено п 982
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. Тд Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства 471
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. Тд Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення 546
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. Тд Матеріали ii всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, внау. 8 грудня 500
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. Тд Обгрунтовано методологічні аспекти обліку та аналізу розранків із заробітної плати 572
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. Тд Розкрито методику аналізу забезпеченості на підприємстві основними засобами иа ефективність їх вико 440
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена Тд Розглянуто методику аналізу впливу ефективності використання трудових ресурсів на фіннасові результ 514
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. Сун Обгрунтовано необхідність аналітичного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприєм 518
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. С У статті розглядаються методологічні аспекти викладання дисциплін для забезпечення реалізації інтел 670
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. Тд Розглянуто аналітичну оцінку моделей управлінського рішення 469
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. Сун Переваги та недоліки використання біодізеля 0
12995 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” ступеня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та 19
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С В статті розглядаються сучасні вимоги та проблеми в підготовці фахівців за спеціальністю «економічна 327
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. Сун Обґрунтовано основні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб в частині застосування податкової з 1318
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. Тд Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах сучасної в 823
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. С У статті розглядаються особливості навчання перекладу фахових текстів у вищому навчальному закладі. 396
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. Сун У статті доведено, що компетентність є інтегративною сукупністю якостей та вмінь, яка вміщує універ 764
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. Тд Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 481
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . Сун Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства 760
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. С Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини 960
12932 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad Левчук О.В. Сун В статті доводиться необхідність трансформації математичної підготовки на основі застосовування комп 482
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. Тд Розглянуто теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками 651
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. Сун Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведен 411
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. Сун Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які зас 753
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. С Розкрито поняття культури мови і мовлення, що є невід`ємною частиною національоного виховання майбут 411
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. Сун У статті проаналізовано порушення акцентних й орфоепічних норм сучасної української літературної мов 937
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. Тд У тезах подано інформацію про вдосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв, важливе місце п 1071
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. Тд Подано розвиток української мови після відновлення Україною незалежності. Розглянуто деякі аспекти з 400
12586 Спосіб отримання органо-мінерального добрива (Пат. на корисну модель № 112558) Спірін А. В., Рудницький Б. О., Солона О. В., Полєвода Ю. А., Руткевич В. С. Пнк Спосіб отримання органо-мінерального добрива шляхом змішування гною, торфу, мінеральних добрив з нас 453
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. Сун У статті наведено існуючі способи видалення зайвої вологи із зерна та проведено їх аналіз. Обгрунто 481
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers (Web of Science) Polyevoda Y. A., Hurych A. J., Kutsyy V. M. СSc In the article, we sustained the heat exchange process and regime parameters and defined the changin 493
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. С Мислителями періоду античності було створено могутній потенціал для подальшого розвитку наукового п 549
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. Тд The conditions of the market of organic products in Ukraine is investigated in the article. The anal 496
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. Тд Die Notenbank der BRD ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main. Ihr Grundkapital steht dem 450
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. Сун В статті визначено історичні етапи розвитку світового органічного виробництва та особливості формува 498
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. Сун Кінець минулого і початок ХХІ століття відзначається глобальною екологічною кризою, яка є наслідком 739
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. Суз The role and importance of the personal peasant economies for the economy of Ukraine are regarded in 506
12432 Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «information explosion» Klochko O.V. Суз This article provides a studies the problem of building a model of integrated electronic educational 486
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко Сун Розв`язання проблеми охорони, збереження і відтворення агрорізноманіття Вінницької області є важлив 496
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. Тд У тезах розглянуто основні підходи до формування маркетингових бюджетів на підприємствах та визначен 473
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. Суз Выращивание пушных зверей требует строгого соблюдения микроклиматических параметров, среди которых о 334
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. Тд Виробництво хутра у всьому світі є прибутковим сектором АПК. Серед найпопулярнішого хутра чільне міс 472
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. Суз В статті на основі відповідного моделювання розглянуто методологічні підходи до порівняльної характе 484
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. Сун Живильні речовини, потрапляючи в організм тварин, беруть участь у складних фізіологічних реакціях, щ 833
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. С Висвітлено результати досліджень відносно перетравності поживних речовин, балансу азоту, кальцію, фо 804
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. С У статті досліджено активність студентів під час занять фізичного виховання, розглянуто ставлення с 850
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. Тд Визначено проблеми формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств. Сформульовано ключові н 542
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. Тд Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora jest zak 457
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. Сун Подається характеристика нової ароматично-смакової добавки «Асtivo»природного походження. Викладені 910
12384 Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів Гаврилюк Н.М. Сун У статті розглядаються сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих н 957
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos Суз In the article the features of professional training of translation of texts in university are obser 699
12381 Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав Врадій О.І,, Первачук М.В. Сун Оцінено важливість застосування мікробіологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль 378
12380 Оподаткування населення УРСР у 1941-1945 рр. Котик Ю. В. Сун У статті проаналізовано сутність радянської фіскальної політики у 1941-1945 рр. Розкрито види подат 412
12379 Плівки С60, як ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання Шевчук О.Ф. Сун В роботі наведено результати досліджень фоточутливості модифікованих плівок С60, як ефективних фотоп 699
12378 Дослідження якісних показників меду різного походження Новгородська Н.В., Блащук В.В. Сун В статті наведені результати досліджень меду різного походження 520
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. Тд Висвітлено аспекти інформаційно-комунікаційних технологій у наванні іноземній мові студентів-аграрії 445
12376 Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації Ціхановська В. М. Сун У статті досліджено теоретичні засади формування і розвитку ринку конкурентоспроможної агропродоволь 599
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. Тд Роботя присв`ячена агрегуванню галузей у міжгалузевому балансі 421
12374 Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів в актуальних умовах суспільних трансформаційних процесів Клочко О. В. Сун Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів обумовлено сучасними трансформаціями у суспіль 698
12373 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. Сун Стаття присвячена сучасним підходам до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в а 493
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. Тд Як відомо, рослина, знаходячись у гармонійних взаємовідносинах з активним комплексом ґрунтових мікро 421
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. Тд В статье проведено исследование нынешней ситуации по развитию зернопроизводства в стране, оценены по 464
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. С Науковий довідник «Історія України та етнокультурологія», складений на кафедрі історії України та фі 6445
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. С В статті проаналізовано методичні основи та фактори впливу на формування якості освіти майбутніх фах 508
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. С У статті обґрунтовано та проаналізовано основні аспекти матема-тичної підготовки студентів у ВНЗ аг 822
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. С Розглянуто різні способи розв’язування однієї задачі в контексті удосконалення процесу навчання вищо 461
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. Тд Відображено особливості та зміни оподаткування 4 групи єдиного податку(ФСП) відповідно до змін в зак 520
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. Тд Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством 426
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. Тд Прискорений розвиток інформатизації суспільства, комп’ютеризація усіх сфер людської діяльності сприя 429
12319 Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці Ткачук О.П. Сун проаналізовано комплекс показників лісових екосистем ботанічного саду Поділля 391
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. С вивчено питання зміни видового складу агрофітоценозу люцерни і стоколосу в травосумішці залежно від 432
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. С Розглянуто питання підвищення кормової продуктивності травостою козлятнику східного за рахунок вапну 412
12316 Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945-1950-х рр. Мазило І.В. Сун Статья посвящена исследованию основных направлений восстановления железнодорожного транспорта Украин 684
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. С у статті розглядається питання можливості комплексного застосування методики ендогенно-гіпоксичного 443
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. С У с т а т т і ро згл я д а ю ть с я п и та н н я ва.псливості. ( х ч т т о с т і і а к ту а л ь 520
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. Тд Ефективна стратегія використання людського потенціалу є запорукою успішного розвитку будь-якої сфери 441
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська Тд Ефективна стратегія використання людського потенціалу є запорукою успішного розвитку будь-якої сфери 481
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна Тд Стратегічне планування розвитку економічних суб’єктів передбачає систематичну їх адаптацію до умов з 582
12310 Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі (Пат. на корисну модель № 109347) Разанов С. Ф., Дідур І. М., Разанов О. С. Пнк Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі включає відбір із бджолиних гнізд стільникі 482
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Суз Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных 537
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. Суз Изучено качество белковой продукции пчеловодства при использовании агрохимических мероприятий в раст 1
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. Суз Изучено качество белковой продукции пчеловодства при использовании агрохимических мероприятий в раст 686
12292 Програма з навчальної дисципліни «Менеджмент державних установ і державна служба» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рів Пронько Л.М. Нп з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» с 1
12280 Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку Михальчишина Л.Г. Сун Розкривається сутність обліку цінних паперів їх класифікація, що використовується для ведення 412
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. Суз В статті розглядаються учасники ринку цінних паперів, їх діяльність та функції. Увага в дослідженні 586
12278 Features of management securities Михальчишина Л.Г. Суз В статті розглядається діяльність з управління цінними паперами, об’єкти її здійснення та нормативне 533
12277 Стан іхтіофауни сандракського водосховища Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. Сун В результаті проведених досліджень встановлено, що фактична рибопродуктивність Сандракського водосхо 849
12276 Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М. Сун Встановлено, що при силосуванні люцерни у несприятливу погоду потрібно застосовувати 10 г/т маси бак 832
12275 Cпосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу з бобових трав (Пат. на корисну модель № 96286) Курнаєв О. М., Сироватко К. М., Виговська І. О., Гончар Л. О., Сатановська І. П. Пнк Наведено опис технології заготівлі сінажу з бобових трав з використанням водно-мелясної суспензії ко 415
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. Тд Розвиток аграрної сфери практично неможливий без створення ефективної системи стимулювання інтелект 440
12272 Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the eu integration Kolomiiets T.V. Суз The article deals with the need of formation and accumulation of intellectual capital within the fun 517
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. Тд The study aims to determine the importance the process of outstaffing in order to improve the comme 429
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. Тд Процеси формування та накопичення інтелектуального капіталу тісно пов’язані з інноваційною діяльніст 443
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. Тд According to comparing foreign and internal approaches, the authors suggest the following focuses fo 444
12268 Інтегративний підхід у процесі формування фундаментальної підготовки з математики із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій здобувачів вищої освіти Клочко О.В., Клочко В.І., Коломієць А.А. Суз Стаття присвячена дослідженню проблеми формування змісту фундаментальної математичної підготовки ст 491
12267 Математичні моделі порівняння енергетичних характеристик в одній прикладній задачі. Дубчак В.М. Сун В роботі приведені та досліджені дві математичні моделі обчислення величини роботи по відкачуванню в 806
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. Тд Розглядається узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до с 745
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. Тд Здійснено перевірку гіпотези, що показники урожайності трьох дослідних сортів пшениці К, Е1 та Е2 не 419
12264 Дидактичні особливості технології використання системи mathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі Левчук О.В., Новицька Л.І. Сун в статті доводиться, що підвищення ефективності підготовки фахівців-аграраріїв можливе завдяки впро 797
12263 Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти іntegration of training required as a part of modern education professional Левчук О. В. Сун В статті здійснено аналіз професійного становлення майбутнього фахівця в динамічному цілісному 400
12262 Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. Сун У статті визначено зміст поняття організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва, я 399
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О. П. Тд Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агро 453
12230 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв для організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 13
12229 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього 26
12227 Програма і методичні вказівки виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп Програма виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисципл 160
12225 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація рест 65
12224 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і ау Дюк А. А., Вострякова В.І. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних занять студентів, перелік тем семінарських 78
12223 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», денної форми навчання Мазур С.А, Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Менеджмент зовні 6
12222 Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для підготовки студентів ОКР «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у Піковська Т.В. Нп Починаючи з середини 90-х рр. XXст. туризм перетворився на важливе соціокультурне та політичне яви 5
12220 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магі 3
12219 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп Метою навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції свинарства" є освоєння студе 43
12216 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів другого курсу д.ф.н. напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ". Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки розроблені для самостійної підготовки студентами денної форми навчання, що дозвол 48
12215 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Методичні вказівки дають загальну схему та методику виконання курсових проектів студентами 141
12214 Проектування підприємств переробної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована на магістрів спеціальності 204 «Технологія виробництва і 20
12213 Гігієна тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Для систематизації проведення занять та підготовки студентів. 52
12212 Податковий контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму 59
12211 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та пі 78
12210 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адм Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз 9
12209 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» Коваль О.В. Мв Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої пр 23
12208 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми Любар О.О., Бурко К.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт містять перелік тем, завдань і питань для вивчення 5
12207 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр». Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 5
12206 Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерськог 14
12205 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для вивчен 26
12204 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та заоч Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 24
12203 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення та основи організації самостійної роботи щодо вивч 11
12202 Податковий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підп 63
12201 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Войтко О.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт з предмету Основи хімічної токсикології розраховані 106
12200 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Врадій О.І. Кп Викладено методичні вимоги та довідковий матеріал до оформлення курсової роботи. Розраховано на ст 1
12199 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона Первачук М.В., Краєвська Л.С. Мв Подано основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисци 23
12198 Дендрологія. Методичні рекомендації д о виконання курсово ї роботи з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово - паркове господарство» Прокопчук В.М., Юрків З М., Циганська О.І., Циганський В.І. Мв Викладено методичні рекомендації та нормативні матеріали для виконання курсової роботи із дисц 84
12197 Біометрія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами ОКР « Бакалавр » за напрямом підготовки 6.090103 – « Лісове і с адово – паркове господарство » Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 198
12196 Екологічні основи застосування добрив. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 7.04010601 „ Екологія та охорона Шкатула Ю. М.. Мв Наведено вимоги до вивчення дисципліни та підготовки і проведення лекційних занять, а також подано з 0
12195 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування магістрантом матеріалу дисципліни, орієн 13
12194 Макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і податкування” Скакун Л.А., Петриченко О.А. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та інструментарію макроекономічного аналі 5
12193 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ступінь «Бакалавр» Яремчук Н.Ф. Нп Бухгалтерський облік (загальна теорія). Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факуль 11
12192 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступі Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт містять перелік тем, завдань і питання для вивчення 16
12191 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магіс Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (т 14
12190 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва" Казьмірук Л.В. Мв предтавлено теоретичне обгрунтування тем для проведення практичних занять студентам-заочникам 4
12189 План роботи науково-методичної комісії Вінницького національного аграрного університету на 2016-2017 навчальний рік Д 0
12188 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Управлінський контроль» розрахована для вивчення цієї д 14
12187 Управлінський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 129
12186 Методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий баланс” для студентів спеціальності 073 Менеджмент видання 2-ге, перероблене та доповнене. Киш Л.М. Мв Викладений матеріал містить методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий ба 1
12185 Облік у зарубіжних країнах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знан Фостолович В.А. Мв На сьогодні необхідним є вивчення організації обліку в різних господарських формуваннях розвинених з 5
12184 Облік у зарубіжних країнах: Програма дисципліни для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 07 «Управління та адмініструван Фостолович В. А. Нп Навчальна програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» призначеня для студентів освітньо-кваліфі 10
12183 Податкові розрахунки та звітність. Методичні вказівки до виконання практич них за нять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної Гудзенко Н.М. Мв розроблені для поглибленого вивчення студентами методики здійснення розрахунків податкових зобов’яза 17
12182 Податкові розрахунки та звітність. Програма дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Нп Призначена для вивчення студентами методики здійснення податкових розрахунків за основними податками 13
12181 Податкова політика. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Нп Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «у 3
12180 Податкова політика. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Мв Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерсько 8
12179 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 050 «Економіка» спеціал Фостолович В. А. Мв Концепція програми, її основна мета й завдання, цілковито враховують головну функцію навчальної дисц 46
12178 Податкова система: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності Фостолович В. А. Мв Концепція програми, її основна мета й завдання, цілковито враховують головну функцію навчальної дисц 21
12177 Вступ до спеціальності.Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму п 2
12176 Аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор студентам галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення ділових ігор з дисципліни «Аудит» студентам денної форм 72
12175 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Вахновська О.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Державний фінансовий контроль» містять теоретичні та практичні зав 8
12171 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «обл Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 215
12170 Внутрішньогосподарський контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та пр 37
12169 Основи лісоексплуатації. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.090103 « лісове і садово - паркове господарство » Нейко І.С., Матусяк М. В. Мв В даний час раціональне використання природних ресурсів є одним з головних завдань державної 81
12168 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт. Розділ: вантажопідйомні машини розрахунки деталей та основних механізмів машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільсь Любін М.В., Токарчук О.А. Мв методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського 28
12167 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Програма навчальної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія” за спеціальності 133-галузеве машинобудув Любін М.В., Токарчук О.А. Нп для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія 18
12166 Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Автоматизовані вантажозахватні пристрої. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ФМСГ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних Любін М.В., Токарчук О.А. Мв Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Розділ: Вантажопідйомні машини. Автом 22
12165 Захист інформації. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » напряму під готовки 6.030302 « економічна кібернетика » Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» на 38
12164 Комп'ютерні мережі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціал ізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» 0
12163 Мовна модель сучасного інформаційного простору. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврс 11
12162 Геоінформаційні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» сп еціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Ек 12
12161 Дискретний аналіз. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому ( бакалавр ському) рівн і за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові Денисюк В.О. Нп навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за с 31
12160 Актуарні розрахунки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалі зації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» 11
12159 Ефективність використання бактеріального препарату в годівлі молодняку свиней Шаповалюк С.О. FF Метою даної роботи було вивчення можливості введення пробіолакту в раціони молодняку свиней та встан 13
12158 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 24 « сфера обслуговування » спеціальності – 242 « туризм » Підгурський О. І. Мв Підвищення рівня комп`ютерної підготовки студентів 11
12157 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання ку 10
12156 Методичнф вказівки до написання курсової роботи здисципліни "Техніка адміністративної дівяльності " для студентів - магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Методичнф вказівки до написання курсової роботи 6
12155 Техніка адміністративної діяльност. Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. Мв Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 3
12154 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем "Бакалавр" Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв Приведена характеристика самостійної роботи із дисципліни "Технологія виробництва продукції рос 154
12153 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету «Менеджмент і право» галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публіч Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практи 528
12152 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 – "Управління т а адміністрування" напрямку підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 –"Управління та адміністрування" напря 227
12151 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-па Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "У 70
12150 Навчальна програма з дисципліни "Раціональне та збалансоване природокористування" для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього сере Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Раціональне та збалансоване природокористування" для с 35
12149 Наземні екосистеми та методи біомонітрингу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навко Швець В.В., Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Наземн 20
12148 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – « Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв Запропоновано основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчально 3
12147 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки», спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Швець В.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Еколог 5
12146 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи. Подано довідковий матеріал норматив 36
12145 Природоохороне паркознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство Кравчук Г.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету 7
12144 Екотрофологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Кавун Е.М., Настояща А.М. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 55
12143 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв Матеріал визначає програму вивчення дисципліни на практичних заняттях. включає тему, мету, завдання, 2
12142 Методи вимірювання параметрів довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп Визначає програму вивчення дисципліни, перелік лекцій, практичних занять, самостійної роботи 0
12141 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп визначає перелік лекцій, практичних занять, види і теми самостійної роботи студентів 0
12140 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв визначає види і теми самостійної роботи студентів 0
12139 Екологічна політика. Програма для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зіспеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І. Нп Розроблено Навчальну програму з дисципліни «Екологічна політика» для підготовки магістрів денної т 2
12138 Екологічна політика. Методичні рекомендації для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., Алексєєв О.О. Мв Розроблено Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Екологічна політика» для підготовки магістр 10
12137 "Радіоекологія". Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання 70
12136 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - «Природничі науки», спеціальності 8.04010601 - «Екологія та охорона навколишньог Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Методо 11
12135 Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “Земл 6
12134 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “Світ 4
12133 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “ Бон 5
12132 Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальність 073 « Менеджмент » Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» розраховані 2
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. Кл Опорний конспект лекцій містить короткий лекційний курс з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для ст 5
12130 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та п 46
12129 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Сучасні економічні теорії» для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050201 «Економічна кібернетика» та 8.03050801 Брояка А.А. Мв Дані методичні вказівки призвані допомогти магістрам у вивченні й творчому осмисленні основних напря 10
12128 Прогнозування соціально - економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Коляденко С.В., Маколкіна О.В Мв Сформувати систему комплексних показників, яка дозволяла б прогнозувати та оцінювати соціальну сферу 57
12127 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття дру- гого (магістерського) рівня вищої ос Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я., Бурлака Н.І., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації включають комплекс рекомендацій навчально- методичного характеру з організац 32
12126 Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. 124
12125 Біржовий ринок. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Біржовий ринок» підгото 8
12124 Біржовий ринок. Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти друго г о освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» в аграрних вищих навчальних закладах Польова О.Л. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Біржовий ринок» підготовки здобувачів вищої освіти друг 7
12123 «Вступ до фаху». Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхува Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємниц 88
12122 «Вступ до фаху». Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» розкриває роль фінансово-економічної освіти у забезпе 54
12121 Управління фінансовою санацією підприємства. П рограм а (орієнтовна) підготовки здо бувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп Навчальна дисципліна "Управління фінансовою санацією підприємства" відноситься до циклу ви 17
12120 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічного факультету розроблені із метою за 26
12119 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки до організаці ї самостійної роботи п ідготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справ Польова О.Л. Мв Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу. Вона є складовою ча 22
12118 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. П рограм а (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Польова О.Л. Нп Вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 23
12117 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. М етодичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Польова О.Л. Мв В методичних вказівках для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія та орга 34
12116 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Скорук О.П., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів 11
12115 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І,, Коломієць Т.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять 27
12114 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв Методичні вказівки містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять, осн 84
12113 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для вивчення даної дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехніч Іванов М.І., Ковальова І.М. Мв Методичні вказівки містять матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт з курсу “Гідравліка 403
12111 Системи прийняття рішень. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Бурденюк І.І. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 52
12110 Експертні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 29
12109 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік Коляденко С.В., Яцковська Р.О. Нп Програма з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів» містить струк 3
12108 АРМ спеціаліста митної служби. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 1
12107 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 "Економіка", спеціалізація 8.05030201 "Економічна кібернетика" Коляденко С.В., Ушкаленко І.М. Мв Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи 12
12106 Оптимізаційні методи та моделі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни 27
12105 Моделі економічної динаміки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.050302 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни 15
12104 Управління інформаційними зв ’ язками. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) рівня галузі знань – 07 « управління та адміністрування » спеціальності – 074 « публічне управління та адміністрування » Підгурський О. І. Нп УІЗ_Програма дисципліни 0
12103 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в рибництві» для підготовки студентів другого «магістерського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в рибництві» 14
12102 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів другого «магістерського» освітньо-наукового рівня галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 9
12101 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів першого «бакалаврського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 139
12100 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів першого «бакалаврського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агрономія» і 203 «Садівництво та виноградарство» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 151
12099 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Нп Приведена програма дисципліни „Економіка підприємства ” передбачена для студентів факультету механіз 29
12098 Програма навчальної дисципліни з курсу «Мікроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Мікроекономіка» складена відповідно до освітнь 221
12097 Програма навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно до освітнь 107
12096 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів 5
12095 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «еко номічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 38
12093 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 2
12092 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 24
12091 Топологія економічних структур: аналіз та моделювання. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня в ищої освіти « бакалавр » напряму підготовки 6.030302 « економічна кібернетика » Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 28
12090 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «економіка» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 20
12089 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «економіка» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 38
12088 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 41
12087 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 120
12086 Вища та прикладна математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 074 «публічне управління та адміністрування», 073 «менеджмент» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 32
12085 Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу д.ф.н. напряму підготовки "ТВіППТ" Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Для систематизації вивчення санітарно-гігієнічних вимог і нормативів щодо різних тваринницьких підпр 139
12084 Становлення та перспективи розвитку с.-г. тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів першого курсу денної форми навчання із спеціальності 240 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Ордіховська О.А., Казьмірук Л.В. Мв представлено теоретичне обгрунтування тем для проведення практичних занять 4
12083 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А. Мв В методичних вказівках містяться переліки тем, бланки для заповнення, розподіл балів за звіт та його 22
12082 Генетика з біометрією. Методичні вказівки з організації самостійної роботи бакалаврів спеціальності 204 «ТВіППТ» денної форми навчання – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – 37 с. Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Генетика з біометрією” є навчально-методичним до 81
12081 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Поліщук Т.В. Нп Програма включає структуру навчальної дисципліни, перелік теоретичних занять (лекцій), тем лаборатор 67
12080 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П. Мв Методичні вказівки знайомлять студентів з питаннями розведення сільськогосподарських тварин з метою 75
12079 Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акридитації Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б. Нп У даній роботі викладе6но основні аспекти професійно прикладної фізичної підготовки студентів на осн 12
12078 Технологія виробництва харчов их яєць. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці в спеціальності 204 «ТВіППТ» з і спеціалізації “Птахівництво” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп Матеріал програми “Технологія виробництва харчових яєць” включає для заочної форми навчання 4 години 1
12077 Технологія виробництва продукції птахівництва . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «ТВіППТ» у вищих навчальних закладах ІІ - І V рівнів акредитації Царук Л.Л., Кучерявий В.П. Нп Матеріал програми “Технологія виробництва продукції птахівництва” включає 62 години лекційного матер 22
12076 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових прое ктів для студентів факультету технології виробництва і пере робки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв Матеріал методичних вказівок до виконання курсового проекту з технології виробництва продукції птахі 3
12075 Лікувальна фізична культура. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М., Віннік Ю.В. Мв Метою методичної вказівки є теоретичне осмислення значення засобів і методів якими користується ліку 8
12074 Спортивні ігри. Гандбол Методичні вказівки для самостійних занять студентів всіх спеціальностей. Бочарова В. Б. Мв В даній роботі детально описані методи техніки і тактики навчання гандболістів, подана інформація що 5
12073 Організація спортивно - масової і фізкультурно - оздор овчої роботи. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання, при проведенні змагань та масових фізкультурно - оздоровчих зах Совик Л. А. Мв У методичних вказівках розглядаються технології спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи в 0
12072 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Організоційно-педагогічні умови навчально-тренувальних занять з кульової стрільби». Клибанівський Я.В. Мв У методичних вказівках йдеться про організаційно-педагогічні умови навчально-тренувального процесу і 4
12071 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Рухливі ігри». Дуржинська О.О. Мв У методичних вказівках йдеться про основні види ігор та методика їх проведення. В ній детально описа 6
12070 Молодь обирає здоровий спосіб життя. Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання. Олійник Н.А. Мв У методичних вказівках висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу життя молоді, в 8
12069 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методи чні вказівки до виконання практичн их робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7 .090102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тв аринницт Кучерявий В.П. , Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальнос 44
12068 Біологія медоносної бджоли. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва” у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Скоромна О.І., Разанова О.П. Нп дано перелік теоретичних і практичних занять, теми для самостійної роботи студентів, список рекоменд 0
12067 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів денної форми навчання із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціалізації «Бджільництво» Разанова О.П. Мв висвітлено питання зовнішньої і внутрішньої будови бджоли, особливості розвитку робочої бджоли, матк 0
12066 Перспективні те хнології виробництва у тварин ництві . Програма навчальної дисципліни спеціальності 8 .09010 2 01 «т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ііі - і v рівнів акредит Бережнюк Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Перспективні технології виробництва у тваринництві» спеціальності 8. 15
12065 Прикладна зоологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами ступня бакалавр 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. - Вінниця: ВНАУ, 2016. – 78 с. Шевчук Т.В. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої 48
12064 Генетика риб. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв В методичніх вказівках викладено питання , що виносяться на самостійне поглиблене опрацювання з мето 8
12063 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації.- Ві Гуцол А.В., Сироватко К.М., Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття, самості 2
12062 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня магістр Сироватко К.М. Мв Наведено методику виконання лабораторних робіт, завдання та контрольні питання для самоперевірки зна 1
12061 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 - "Харчові технології " у вищих навчальних закладах П-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни містить структуру курсу за всіма видами робіт (теоретичні заняття, 19
12060 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М., Гуцол А.В. Нп Наведено структуру змісту навчальної дисципліни, перелік тем лекцій, практичних занять, самостійної 2
12059 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв Наведено тематику та структуру курсових робіт, методику проведення розрахунків, вимоги до оформлення 13
12058 Рибальство. Програма навчальної дисц ипліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура ” у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп програма для підготовки студентів напряму 6090201 "водні біоресурси та аквакультура" 16
12057 Контроль якості сільськогосподарської продукції . Програма з навчальної практики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітній ступень «Бакалавр» . C пеціальність 204 Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп Робоча програма з навчальної практики призначена для формування у студентів цілісного узагальненого 5
12056 Загальна технологія харчових виробництв. Програма з навчальної пра ктики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Х Новгородська Н. В. Нп Загальна технологія харчових виробництв. 6
12055 Технологія м’яса і м’ясних продуктів . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітн ій ступінь «Магіс тр ». Спеціальність – 204 « Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп Технологія м’яса і м’ясних продуктів. 35
12054 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роб оти студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. Мв Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної робот 8
12053 Мікроструктурний аналіз молока і м'яса . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і пе реробки продукції тварин ництва» для підготовки студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Новгородська Н. В., Соломон А. М. Нп Мікроструктурний аналіз молока і м`яса. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультет 18
12052 Контроль якості та безпеки продукції м ’ ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6. 050701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М.,Новгородська Н. В. Мв Рекомендовано для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 «Харчові технології та інжене 45
12051 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6. 050701 «Х арчові технології Соломон А. М. Нп Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі 42
12050 « Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6.0 Соломон А. М., Семко Т.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технологі 122
12049 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Германюк Н.В. Нп У зв`язку із застосуванням сучасних технологій в готельно-ресторанному бізнесі масово скорочується 0
12048 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної робо ти з дисципліни « Управління змінами » для студентів освітнього ступеня « Магістр » галузі знань 07 « Упраління та адміністрування » , спеціальність 073 Табенська О.І. Мв Досліджено сутність поняття "управління змінами", індивідуальні, командні, організаційні, 2
12047 Методичні вказівки з дисципліни « Кулінарна етнологія » для виконання семінарських занять та організації самостійної роб оти студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 1401 Табенська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з д 26
12046 Методичні вказівки з дисципліни « Організація готельно - ресторанного го сподарства » для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апря Табенська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з д 11
12045 Методичні вказівки з дисципліни « Туристичне краєзнавство » для виконання семінарських занять та орган ізації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 14 Табенська О.І. Мв Аналізується розвиток туристичної картографії, курортні, музейні ресурси України. туристичні ресурси 7
12044 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує як 15
12043 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 2
12042 Правове регулювання банкрутства . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Нп Матеріал призначений для студентів спеціальності "Право" ІІ освітнього ступеня "магіс 3
12041 Правове регулювання банкрутства. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує як 5
12040 Правове регулювання банкрутства. до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Семінарські заняття є однією з організаційних форм навчання у вищій школі. Вони покликані забезпечи 5
12039 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спец 7
12038 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів ІІ осві 9
12037 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступен 13
12036 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право» II ступен 5
12035 Програма навчальної дисципліни. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки для спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп спеціальність 081 «Право» II ступеня «Магістр» 5
12034 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв Матеріал призначений для надання теоретичної і практичної допомоги студентам у вивченні основних пол 11
12033 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекон Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв