The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23699
Title: Забезпечення прибутковості підприємства
Authors: Киш Л. М., Завацька О. О.
Keywords: прибутковості підприємства
Date of publication: 2020-02-27 13:03:38
Last changes: 2020-02-27 13:03:38
Year of publication: 2016
Summary: Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь-якого
комерційного підприємства. Основою забезпечення прибутковості є якісний розвиток підприємства, який має свої оціночні параметри, серед них ключовим є прибуток, точніше показник якості прибутку підприємства. На нашу думку, модель раціонального організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств повинна формуватися на принципах: децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення проміжних ланок, взаємодії саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, відкритості, адекватності соціально-економічній ситуації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23699.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Актуальні питання сучасної економіки : матер. VІІІ Всеукр. наук. конф., (24 грудня 2016 р.). Ч. І. - Умань : Сочінський М. М., 2016. - С. 7-8.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23699.pdf Size : 1706761 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska