The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10574
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 ”Харчові технології”
Authors: Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М.
Keywords: Сільськогосподарські машини, лабораторні роботи, фахівці, розрахунки, задачі, завдання
Date of publication: 2016-03-30 09:23:26
Last changes: 2016-03-30 09:23:26
Year of publication: 2016
Summary: В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості з сільськогосподарських машин та порядок виконання робіт. Приділена особлива увага конструктивним схемам сучасних сільськогосподарських машин вітчизняного та закордонного виробництв.
Призначені для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10574.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10574.pdf Size : 2244345 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska