The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10294
Title: Термінологічний словник з дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності » для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальнос
Authors: Бурєннікова Н.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 09:05:38
Last changes: 2016-02-24 09:05:38
Year of publication: 2016
Summary: Словник складено для кращого розуміння і повторення термінів та
дефініцій, які застосовуються його користувачами в період вивчення
дисципліни. Наведені терміни дозволять студентам спеціальності «Економіка
довкілля і природних ресурсів» використовувати термінологічний словник у
період підготовки до практичних занять, при самостійному вивченні кожної
теми курсу івиконанні індивідуальних завдань, атакож підготовці до
поточного та підсумкового контролю знань магістрантів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10294.pdf
Publication type: Словники
In the collections : Словники/
Published by: Адміністратор
File : 10294.pdf Size : 942523 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska