The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11453
Title: Економіко-математичне моделювання у стратегічному управлінні підприємством
Authors: Яворська Алла Юріївна
Keywords: стратегічне управління, інформаційне забезпечення, економіко-математична модель, стратегічний аналіз обмеження, цільова функція, підприємство
Date of publication: 2016-08-23 18:05:22
Last changes: 2016-08-23 18:05:22
Year of publication: 2016
Summary: В роботі досліджуються принципи, проблеми та перспективи стратегічного управління підприємством, еволюційні погляди на формування стратегії управління підприємством; розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства; представлено концептуальні основи побудови математичних моделей у стратегічному управлінні підприємством; побудовано та розраховано оптимізаційну модель використання земельних ресурсів під багаторічні насадження; виконано аналіз результатів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11453.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11453.pdf Size : 2674704 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska