The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10692
Title: Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій», 12-13 трав. 2016 р.
Authors: Викладачі та студенти ВНАУ
Keywords: УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ, ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКИМ РИЗИКОМ, ПРОЦЕСИ В ОБЛІКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Date of publication: 2016-05-30 08:58:14
Last changes: 2016-05-30 08:58:14
Year of publication: 2016
Summary: У збірнику викладено результати наукових досліджень і практичного
досвіду науковців, аспірантів та студентів, які висвітлюють актуальні аспекти
розвитку аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій.
Розраховано на вчених, керівників підприємств, викладачів, аспірантів,
студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10692.pdf
Publication type: Збірники наукових праць
Publication: Вінниця : ВНАУ, 2016. - 284 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10692.pdf Size : 3236450 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska