The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10455
Title: Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій
Authors: Власенко В. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М.
Keywords: виробництво рослинних олій, екстрагування, екстрактор
Date of publication: 2016-02-24 10:12:45
Last changes: 2016-02-24 10:12:45
Year of publication: 2016
Summary: В монографії розглянуто основні процеси виробництва рослинних олій, основну увагу приділено екстрагуванню олії із ріпаку та сої. Проведено аналіз методів математичного моделювання процесу екстрагування в системі «тверде тіло – рідина». Розглянуто схеми екстрагування з олієвмісного насіння із застосуванням електромагнітного інтенсифікатора. Експериментально доведено суттєве зниження дифузійного опору при екстрагуванні олії з ріпаку та сої, що підтверджує наукову гіпотезу про інтенсифікацію процесу за рахунок бародифузійного потоку під дією мікрохвильового опромінення, запропоновану д.т.н., професором Одеської національної академії харчових технологій О.Г. Бурдо. Наведено результати фазових рівноваг в системі «олієвмісна сировина - розчинник», кінетики масоперенесення. Проведено інженерні розрахунки та оптимізацію екстракторів з електромагнітним інтенсифікатором.
Призначена для інженерів, технологів та механіків олієпереробних виробництв, наукових співробітників, студентів, магістрів та аспірантів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10455.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. - 203 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 10455.pdf Size : 8133525 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska