The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11031
Title: Механізація вирощування озимої пшениці з удосконаленням конструкції посівного комплексу в умовах ТОВ «Жмеринський Агромаш»
Authors: Криворучко Олександр Валерійович
Keywords: Пшениця, конструкція, комплекс
Date of publication: 2016-06-17 13:03:55
Last changes: 2016-06-17 13:03:55
Year of publication: 2016
Summary: Дипломний проект виконаний зі спеціальності 7.10010203 - "Механізація сільського господарства", Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2016.
Розрахунково-пояснювальна записка містить 99 аркушах формату А4,
8_ - таблиць, 77 – формул, 24 – рисунків, 21 – джерело використаної літератури, і 10 – аркушів графічної частини формату А1.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11031.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11031.pdf Size : 855382 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska