The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11888
Title: Business Correspondence. Навчально-методичний посібник, для студентів які вивчають курс "Ділова іноземна мова "
Authors: Матієнко О.С., Ісаєва О.А.
Keywords: ділова іноземна мова, листування
Date of publication: 2016-10-26 09:37:28
Last changes: 2016-10-26 09:37:28
Year of publication: 2016
Summary: Навчальний посібник «Business Correspondence» є практичним курсом навчання написання та перекладу ділової кореспонденції студентами, які вивчають курс «Ділова іноземна мова». Основний курс даного посібника складається з 12 розділів (Units), які містять тексти, вправи, термінологічні словники, зразки ділових листів, резюме та іншої ділової документації.
Мета посібника – надання студентам необхідних знань у сфері ділового спілкування, забезпечити наявність у їхній свідомості термінологічних еквівалентів для роботи з англомовною фаховою літературою та документацією .

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11888.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
Publication: Вінниця: ВНАУ, 2016. – 104 с.
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11888.PDF Size : 496445 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska