The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10668
Title: Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad: довідник для студентів галузей - 0901 «Агрономія», 401“Природничі науки”, 901 “Сільське господарство і лісництво"
Authors: Левчук О.В., Новицька Л.І., Дзісь В.Г.
Keywords: Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad
Date of publication: 2016-04-27 12:42:36
Last changes: 2016-04-27 12:42:36
Year of publication: 2016
Summary: В довіднику детально описано функції математичної статистики розділу кореляційно-регресійний аналіз, що реалізовано в прикладному математичному пакеті Mathcad. Наведено необхідні теоретичні відомості супроводжені рисунками, що дає змогу наочно їх ілюструвати. Автори зробили акцент на алгоритмах розв’язування основних завдань математичної статистики в аграрній сфері.
Викладення матеріалу складено відповідно до галузевих стандартів підготовки фахівців, тому буде корисним студентам, як під час аудиторних занять, так і в ході підготовки курсового та дипломного проектування.
Систематичне використання довідника сприятиме навичкам самостійної роботи з довідковою літературою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10668.pdf
Publication type: Словники-довідники
In the collections : Словники/
Published by: Адміністратор
File : 10668.pdf Size : 5426268 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska