The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11029
Title: Механізація вирощування гороху з удосконаленням конструкції зернової сівалки в умовах господарства «Промінь», с. Біла Липовецького району
Authors: Міщенко Роман Олександрович
Keywords: Сівалка, горох, конструкція
Date of publication: 2016-06-17 12:57:38
Last changes: 2016-06-17 12:57:38
Year of publication: 2016
Summary: Дипломний проект виконаний зі спеціальності 7.10010203 - "Механізація сільського господарства", Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2016.
Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка містить в собі 98 аркушів формату А4, 10 – таблиць, 18 - рисунків, 24 – джерел використаної літератури, та графічної частини - 10 аркушів формату А1.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11029.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11029.pdf Size : 2022995 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska