The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9955
Title: Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.0
Authors: Бурденюк І. І., Зелінська О. В.
Keywords:
Date of publication: 2015-12-23 09:02:47
Last changes: 2015-12-23 09:02:47
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт є основним навчально-методичним документом, що регламентує мету, зміст і послідовність підготовки та написання курсових робіт і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під час підготовки та написання курсових робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9955.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9955.pdf Size : 1269531 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska