The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11818
Title: Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітнь
Authors: Пришляк В.М., Яропуд В.М.
Keywords: Виробнича практика, бакалавр, сільськогосподарські машини
Date of publication: 2016-09-28 14:16:58
Last changes: 2016-09-28 14:16:58
Year of publication: 2016
Summary: Метою виробничої практики є закріплення набутих теоретичних, практичних знань студентів з вивченням конструкції і будови сільськогосподарських машин та сучасних засобів механізації рослинництва; формування у студентів умінь і навичок обґрунтування вибору конструкції робочих органів сільськогосподарських машин, їх налагодження та режим роботи в конкретних умовах використання шляхом особистої участі у виробничих процесах сільськогосподарських підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11818.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11818.pdf Size : 390716 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska