The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11769
Title: Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур
Authors: Врадій О.І,, Первачук М.В.
Keywords: грунт, бобові культури, азотфіксація, біологічні препарати, рослина.
Date of publication: 2016-05-26 15:06:51
Last changes: 2016-05-26 15:06:51
Year of publication: 2016
Summary: У тезах велика увага приділяється питанню застосування екологічно доцільних технологій із використанням мікробних препаратів як важливої перспективи одержання високоякісної сільськогосподарської продукції та збереження навколишнього середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11769.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11769.pdf Size : 2742561 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska