The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12108
Title: АРМ спеціаліста митної служби. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та
Authors: Бурденюк І.І., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2016-11-30 10:06:38
Last changes: 2016-11-30 10:06:38
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “АРМ спеціаліста митної служби” з метою проектування і побудови автоматизованого робочого місця спеціаліста митної служби на основі бази даних MySql, та доступу до них за домогою веб-технолгій, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов`язані з експлуатацією баз даних.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12108.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12108.pdf Size : 707232 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska